Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Персональные данные

Тулемисова Айнур Сагиндиковна

Должность Старший преподаватель
Телефон 7 (727) 309-58-15 вн. 110, 129
E-mail tolemisova_ainur@mail.ru
Преподаваемые дисциплины

Основы теории электрических цепей

Академическое письмо

Основы компьютерной графики

IT-инфраструктура

Основы компьютерного моделирования

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

КазНУ им. Аль-Фараби Институт повышения квалификации и дополнительного образования. 14 ноябрь – 26 ноябрь 2016г. Сертификат

Has successfully completed the official SPRINGER NATURE TRAINING How to use How to publish

Общий стаж работы 20 лет (c 01.01.2003)
Публикации

Анализ алгоритмов маршрутизации // М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қаласы, Қазақстан 2008 жыл. «Құрылыс материалдарындағы химия және ХХІ ғасырдағы материалтану» атты Халықаралық ғылыми- тәжрибелік конференция -282-286 б. ISBN 9965-857-65-2.

Использование графовых алгоритмов в сетевых технологиях // Шымкент қаласы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, 2008 жыл «Оқытушылардың бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру жолдары» атты аймақтық ғылыми- тәжрибелік конференция,-103-108б. ISBN 9965-19-110-7.

Применение алгоритмов на графах в сетевых технологиях // Materialy V mezinarodni Vedecko-praktika konference «Dny vedy-2009 –Dil 16.» Moderni informacni tehnologie. Vystavka a architekturo: Praha Rablishing House “Education and science” s.r.o. – 104 stran. -36-38. ISBN 978-966-8736-05-6.

Основные задачи использования компьютерной техникой в управлении вузом.// Шымкент қаласы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, 2011 жыл. Қазіргі таңда тұлғааралық қарым қатнастың психологиялық-педагогикалық мәселелелерді және оларды шешу жолдары. Қазақстан Республикасы Тауелсіздігінің 20-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-конференцияда жарияланған. -139-141 б. ISBN 976-601-7194-07-9.

Графтардағы алгоритмдер. Бір төбеден қысқаша жол.// Шымкент қаласы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, 2011 жыл. Қазіргі таңда тұлғааралық қарым қатнастың психологиялық-педагогикалық мәселелелерді және оларды шешу жолдары. Қазақстан Республикасы Тауелсіздігінің 20-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-конференцияда жарияланған. -135-139 б. ISBN 976-601-7194-07-9.

Ресурстарды ортақ пайдалану параметрлерін тағайындау. // ВЕСТНИК Южно-Казахстанского педогогического университета 2012 г.. г. Шымкент, Южно-Казахстанский педогогический университет. -270-272с. ISBN 978-601-7194-07-9.

Желі параметрлерін көрсету. Компютерлік желілерге қосылған ресурстарды анықтау.// ВЕСТНИК Южно-Казахстанского педогогического университета 2012 г. г. Шымкент, Южно-Казахстанский педогогический университет. -273-275с. ISBN 978-601-7194-07-9.

MATLAB 2006 жүйесінің жаңа ақпараттық технологияларда пайдаланудың ерекшеліктері.// Шымкент қаласы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, 2012 жыл. Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің 20-жылдығына арналған «Ғылыммен Білім аясындағы ХХІ ғасырдың иновациялық технологиялары» атты халықаралық ғылыми-конференциясында жарияланған. ISBN 976-601-7194-07-9.

Кітапхана қызметкерінің жұмыс орнын автоматтандыру. // Материалы XII Международной научно-методичес¬кой конференции молодых ученых, магистрантов и ст-тов «Моло¬дежь и наука». -Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 27.05.2013.-521-523 с. ISBN 978-601-06-2632-4.

Қазіргі қоғамдағы ақпараттық технологиялардың дамуы // Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции «Проблемы современной экономики и образования». -Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 6-7 февраль 2014г. -64-67 с. ISBN 978-601-7331-32-0.

Электрондық оқулыктар // Наука. Материалы V международной научно-практической конференцииии «Дулатовские чтения 2013». –С.185-187 ISSN 1684-9310 Им.фактор 0,05

Болондық декларация «Европалық жоғарғы оқу аймағы жайлы». // Ежеквартальный научно-производственный журнал Кустанайского инженерно-экономического университета им. М.Дулатова «Наука» / г.Кустанай, №4(49), декабрь, 2013г. – 41-45с. ISSN 1684-9310 Им.фактор 0,05

Электронды ақпараттық қордың оқу үрдісінде алатын орны // Международная научно-практическая Интернет – конференции «Современная экономика и образование: проблемы, возможности и перспективы развития» 19-20 марта 2015 г. в Алматинской академии экономики и статистики. ISBN 978-601-7331-46-7.

Применение электронных учебников в образовательном процессе // «Актуальные проблемы совремменной науки» V Международная научно-практическая конференция. Ставрополь, 16-20 февраль 2016 года, 235-237 сс.

Оқу-әдістемелік кешендерді жаңа технологияларға сәйкес ұйымдастыру // «КАСПИЙ ҚОҒАМДЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» «ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ-2050: БІР МАҚСАТ, БІР МҮДДЕ, БІР КЕЛЕШЕК» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Алматы, 17 наурыз 2016 ж. 879-884сс. ISBN 978-601-7067-86-1.

Электрондық оқу құралдарын жасау және пайдалану – заман талабы // «КАСПИЙ ҚОҒАМДЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» «ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ-2050: БІР МАҚСАТ, БІР МҮДДЕ, БІР КЕЛЕШЕК» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Алматы, 17 наурыз 2016 ж. 875-879сс. ISBN 978-601-7067-86-1.

Жаңа ақпараттық технологияның маңызы // «КАСПИЙ ҚОҒАМДЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» «ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ-2050: БІР МАҚСАТ, БІР МҮДДЕ, БІР КЕЛЕШЕК» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Алматы, 17 наурыз 2016 ж. 884-888 сс. ISBN 978-601-7067-86-1.

Қазіргі заманғы электрондық оқу-әдістемелік кешендеріне қойылатын негізгі талаптар // «Жастар және ғылым»атты XV халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 21 сәуір 2016 ж. 545-548 сс. ISBN 978-601-7331-60-3.

Информационно-образовательная среда и электронный учебник // Международная научно-практическая заочная конференция «Проблемы и перспективы развития экономики и образования в условиях Четвертой промышленной революции» 20 марта 2018 г. Алматинской академии экономики и статистики. ISBN 978-601-7331-70-2

Общая информация

Окончила в 2003 году с красным дипломом университет «Кайнар» по специальности Информационные системы. С 2007 по 2009 годы училась в очной магистратуре ЮК ГУ им. М.Ауезова. С 2003 года работала в ЮКПУ преподавателем на кафедре «Информатики и математики». С 2012 по настоящее время работаю старшим преподавателем на кафедре «Информационные системы» Алматинской академии экономики и статистики.